فارکس به زبان ساده

تجزیه و تحلیل نمای کلی و فنی

فاز صفر پروژه یا مرحله شناسایی و یا امکان سنجی عبارت است از مرحله ای که به شناسایی و مطالعه پروژه از منظر توجیه اقتصادی، فنی، ضوابط، مقررات، آیین نامه های مرتبط، شرایط محیطی، استاندارد ها و به طور کلی به مطالعات و کسب اطلاعات و الزامات در زمینه کاری مشخص شده می پردازد.

روش طراحی اولیه قالب تزریق چیست؟

طراحی تزریق قالب و طراحی دیگر مکانیکی، به طور کلی از طریق پنج مرحله، اطلاعات تحقیق، طراحی طرح کلی، طراحی تجزیه و تحلیل نمای کلی و فنی فنی، نوشتن، اسناد فنی مانند تولید قالب و شناسایی می باشد.

(1) تحقیق و جمع آوری سرمایه

پس از پذیرش کار طراحی قالب، الزامات وظیفه روشن و تجزیه و تحلیل مربوطه انجام می شود.

این اساس اصلی طراحی قالب برای تجزیه و تحلیل وضعیت قطعات پلاستیکی است.این باید عمیقا مورد بحث قرار گیرد، درک استفاده از قطعات پلاستیکی و تجزیه و تحلیل نیازهای فنی قطعات پلاستیکی مانند تکنولوژی و دقت ابعاد. مانند شکل سطح، رنگ و شفافیت قطعات پلاستیکی، عملکرد و الزامات؛ ساختار هندسی، شیب و درج قطعات پلاستیکی؛ امکان و درجه مجاز ضایعات تشکیل مانند مارک جوش و سوراخ انقباضی؛ موقعیت دروازه، نوار بالا و غیره؛ هیچ پوشش، پوشش، حفاری و سایر موارد پس پردازش شده است. وضعیت فوق الزامات مربوطه برای قطعات پلاستیکی است.

درک خواص فیزیکی و شیمیایی، تشکیل ویژگی ها و پارامترهای فرایند از پلاستیک های مورد استفاده مانند قدرت لازم، سفتی و کشش قطعات پلاستیکی. کریستالیزاسیون، سیالیت و پایداری حرارتی استفاده از پلاستیک؛ خواص چگالی و ویسکوزیته، انقباض سرعت، درجه حرارت تغییر شکل حرارتی خاص، دمای قالب، فشار قالب، چرخه قالب سازی، و غیره، مربوط به طراحی قالب، نیاز به داشتن چنین اطلاعاتی در حد امکان و تجزیه و تحلیل دقیق است.

(3) جمع آوری اطلاعات فن آوری پیشرفته در خانه و خارج از کشور فن آوری پیشرفته، اغلب می تواند منافع اقتصادی زیادی به ارمغان بیاورد، بنابراین باید مجموعه ای از این نوع از طراحی قالب در داخل و خارج از کشور فن آوری اطلاعات پیشرفته، پس از هضم پیوند به طراحی قالب.

برای شناخت وضعیت کارخانه لازم است که درک درستی از وضعیت تولید کننده مسئول ساخت و پذیرش قالب ها داشته باشیم. ظرفیت تجهیزات، سطح فنی و شرایط تولید سازنده باید کاملا درک شود. استفاده از تجهیزات قالب گیری از کارخانه، سطح فنی کارگران، و غیره به خصوص برای توجه به انتخاب تجهیزات قالب، برای قالب و قالب ماشین استفاده می شود، به طور کلی بر اساس قالب قالب قالب طراحی شده است، این شما نیاز دارید برای درک قالب با مقدار ماشین قالب گیری تزریق، نیروی بستگی، نیروی تزریق، اندازه نصب قالب، روش تخلیه و فاصله، اندازه قطر نازل، سوراخ موقعیت، قالب حداکثر و حداقل ضخامت، قالب، سفر، و غیره ، این داده ها بر ساختار قالب تاثیر می گذارد.

(2) طراحی کلی طرح

طرح کلی طراحی خوب یا بد است و اینکه آیا نوآوری در طراحی سایه تکنولوژی die بستگی به کار در این مرحله دارد. اگر طرح کلی ناقص باشد، حتی اگر آن بعدا درمان شد. روش کلی به شرح زیر است:

برای قالب سازی با قطعات پلاستیکی، ساختار قالب می تواند انواع مختلفی باشد. در این راستا، ما باید ذهنمان را باز کنیم و چند طرح ساخت قالب را از زوایای مختلف مشخص کنیم.

(2) تجزیه و تحلیل و مقایسه مزایا و معایب هر طرح، باید بر روی تجزیه و تحلیل جامع و مقایسه، باید به طور کلی از موقعیت تشکیل، ترتیب حفره، سطح تجزیه، سیستم دروازه، demoulding، تنظیم دما قالب، تجزیه و تحلیل نمای کلی و فنی احترام مانند حمایت و اتصال به تجزیه و تحلیل خاص و مقایسه داده ها برای کم کردن تعرفه ها.

همانطور که در قالب طراحی یک قسمت پلاستیکی کار می کنید، شما باید طرح نهایی را طرح نکنید. طرح جامع قالب بندی، باید بتواند به طور کامل به توانایی ماشین قالب گیری تزریق، کار قالب خود را حداکثر حد ممکن نیاز به تکنولوژی پردازش قطعات پلاستیکی و الزامات تولید اقتصادی، به این ترتیب برای تعیین یک ساختار واقعی ساختار طرح.

هنگامی که طرح طراحی کلی تعیین می شود، آن نباید به صورت اراده تغییر کند و می تواند مرحله طراحی فنی انسانی را شامل شود، عمدتا شامل مطالب زیر است.

طراحی مونتاژ عمومی مونتاژ مونتاژ نقاشی عمومی مونتاژ نقاشی طراحی مونتاژ پیچیده تر پیچیده تر است، غیر ممکن است. در کل، طرح ابتدا باید کشیده شود. فرآیند طراحی طرح فرآیند طراحی، طراحی و اصلاح است. شما نمی توانید تمام ابعاد ساختاری را در یک زمان صحیح انتظار داشته باشید. در فرآیند طراحی، اغلب باید بارها و بارها آن را اصلاح کرد تا به تدریج بهبود یابد. رویکرد اساسی این است که طرح ساختاری قطعی را در طراحی، از حفره، از داخل و خارج، و نمای اصلی و نمای کلی و نمای جانبی بطور همزمان، مشخص کنیم.

پس از طراحی کلی مونتاژ طرح، رسم نقشه ها می تواند مطابق با استانداردهای طراحی پس از بازرسی و تایید. در این زمان، الزامات فنی و دستورالعمل ها باید بر روی نقشه، از جمله نیازهای عملکرد برخی از سیستم ها، مونتاژ نیازهای فرایند، مسائل مورد نیاز برای استفاده و جداسازی قطعات و غیره

طراحی نقاشی های کاری قطعات با توجه به ساختار نقاشی کلی مونتاژ. در طراحی نقاشی قطعات باید قطعات هندسی دقیق، اندازه نماد و ارزش تحمل، زبری سطح و ایجاد خواسته ها و تحمل، حرارت درمان، نیاز به نیاز به سطح، نوع مواد، شماره بخش، و غیره. تعداد طراحی جزء باید با شماره سریال در طراحی مونتاژ نهایی باشد.

(4) تهیه اسناد فنی

اسناد فنی عمدتا عبارتند از: مشخصات طراحی، مشخصات عملیاتی، برنامه های مختلف و غیره

مشخصات طراحی مهم ترین سند فنی برای طراحی قالب است. عمدتا شامل: تجزیه و تحلیل و استفاده از ویژگی های قالب ریزی پلاستیکی و پارامترهای فرایند، انتخاب تجهیزات، طراحی سیستم دروازه، طراحی قطعات و شکل گیری قطعات قالب، و طراحی مکانیزم تخریب، طراحی هسته جانبی مکانیسم کشیدن، طراحی مکانیسم راهنمای گیره، طراحی سیستم کنترل دما، انتخاب و طراحی قطعات پشتیبانی و اتصال، و غیره. در راهنمای طراحی، می خواهیم انواع محاسبات مربوطه، روش های محاسبه، نمودار مرجع، فرمول ها را انجام دهیم و داده ها باید یک به یک ذکر شود، همه باید مربوط به انواع نمودار طراحی.

دستورالعمل ها برای کاربر برای هدف، دامنه کاربرد، شرح ساختار، روش نصب، روانکاری، استفاده و نگهداری قالب ها آماده می شوند. در یک کلمه، کاربر باید بتواند این مجموعه قالب تزریق را به درستی نصب، تجزیه و تحلیل نمای کلی و فنی استفاده و نگهداری کند مراجعه به دفترچه راهنما

قطعات برنامه های مختلف در قالب عمدتا به سه دسته تقسیم می شوند: قطعه کار، قطعات استاندارد و قطعات خریداری شده. به منظور تسهیل جستجو، لازم است سه جدول برای نشان دادن سه تجزیه و تحلیل نمای کلی و فنی نوع سه قسمت فوق را ایجاد کنیم.

هنگام نوشتن اسناد فنی، ما باید اطمینان حاصل کنیم که واژه ها مختصر و صاف هستند، نوشتن دقیق و صحیح است، محاسبه کامل و صحیح است، و یک نمودار ساختاری مختصر مربوط به محاسبه طراحی را به دست می دهد. بخش محاسبات فقط نیاز به فهرست فرمول، داده ها را جایگزین کنید و نتیجه را محاسبه کنید. فرایند محاسبه را می توان حذف کرد و در نهایت به یک کتاب متصل شد.

(5) ساخت قالب و شناسایی

تحویل قالب پس از ساخت و ساز، طراحان برای پیگیری کل فرایند پردازش و تولید قالب، به موقع به درک پیشرفت تولید قالب، حل مشکلات در فرآیند تولید، تغییر طراحی مناسب نیست، زیرا می تواند برآورده نمی نياز به نيروي محرك قطعات قالبي كه محل كار براي مونتاژ در قالب قالب بايد بيشتر متمركز شود، چه زماني مي تواند با توجه به الزامات طراحي، توجهي به قالب قالب داشته باشد.

پس از اتمام مونتاژ قالب، قالب را می توان در دستگاه قالب گیری تزریق نصب کرد، سپس مدل آزمون را می توان انجام داد. تا زمانی که محصولات تجزیه و تحلیل نمای کلی و فنی تزریقی پایدار و واجد شرایط بتوانند تولید شوند، طراحی قالب می تواند تکمیل شود.

Azure Sentinel چیست؟

Azure Sentinel یک سیستم SIEM (اطلاعات امنیتی و مدیریت رویداد) و هماهنگ‌سازی امنیتی و پاسخ خودکار (SOAR) در پلتفرم ابر عمومی مایکروسافت است. این سیستم می تواند یک راه حل واحد برای تشخیص هشدار،.

منتشر شده در تاریخ : 07 خرداد

آثار شکسپیر

مسیر او به عنوان دراماتورژ نمایشنامه نویس پس از نقل مکان به لندن آغاز شد. تاریخ اقامت او در پایتخت بریتانیا تقریباً بین سال‌های ۱۵۹۰ تا ۱۶۱۳ بود، یعنی آخرین سالی که نوشتن را.

منتشر شده در تاریخ : 04 خرداد

Padcast:HOW HONEST ARE WE

"Be honest so that we are treated honestly", این پادکست در مورد صداقت و چگونگی صادق بودن هست امیدواریم لذت ببرید و با راشد همراه باشید.

منتشر شده در تاریخ : 02 خرداد

متاورس دقیقاً چیست؟

بحث درباره متاوری چیزی شبیه بحث درباره معنای «اینترنت» در دهه ۱۹۷۰ است. آن زمان بلوک های سازنده شکل جدیدی از ارتباطات در حال ساخت بودند، اما هیچ کس واقعا نمی توانست بداند واقعیت.

منتشر شده در تاریخ : 28 اردیبهشت

سلامت روان در محیط کار

در سراسر جهان، حدود ۲۶۴ میلیون نفر از افسردگی که یکی از علل اصلی ناتوانی است رنج می برند، بسیاری از این افراد از علائم اضطراب نیز بی بهره نیستند. در مطالعه ای که.

منتشر شده در تاریخ : 26 اردیبهشت

نمای کلی: جاوا اسکریپت چیست؟

به دوره مبتدی جاوا اسکریپت راشد خوش آمدید! در این مقاله به جاوا اسکریپت از سطح بالایی نگاه خواهیم کرد و به سوالاتی تجزیه و تحلیل نمای کلی و فنی مانند "چیست؟" و "چه کاری می توانید با آن انجام دهید؟"،.

منتشر شده در تاریخ : 24 اردیبهشت

برنامه ریزی عصبی-زبانی (NLP)

برنامه ریزی عصبی-زبانی (NLP) یک رویکرد روانشناختی است که تجزیه و تحلیل استراتژی های مورد استفاده توسط افراد موفق و به کارگیری آنها برای رسیدن به یک هدف شخصی را در برمی گیرد و.

منتشر شده در تاریخ : 22 اردیبهشت

مقدمه ای بر تاریخچه زبان و ادبیات انگلیسی

ادبیات انعکاس زندگی است؛ آینه جامعه ای است که زندگی در آن جریان دارد. واژه literature مشتق شده از واژه لاتین ‘litaritura’ به معنای "نوشتن سازمان یافته با حروف" می باشد. ما ادبیات را.

منتشر شده در تاریخ : 18 اردیبهشت

چگونه برای شرکت در آزمون آیلتس کمتر هزینه کنیم؟

آماده شدن برای آیلتس می تواند فرآیند گرانی باشد. به خصوص اگر برای دستیابی به یک نمره خاص زمان محدود و معینی دارید. داده ها نشان می دهد که به طور متوسط ​​هر داوطلب.

منتشر شده در تاریخ : 17 اردیبهشت

جاوا اسکریپت چیست؟

جاوا اسکریپت یک زبان برنامه نویسی پویا است که برای توسعه وب، در برنامه های کاربردی وب، برای توسعه بازی و بسیاری موارد دیگر استفاده می شود. جاوا به شما امکان می دهد. ویژگی.

منتشر شده در تاریخ : 15 اردیبهشت

تکنیک های برنامه ریزی عصبی-زبانی

چرا بسیاری از ورزشکاران تجزیه و تحلیل نمای کلی و فنی از تکنیک های تجسم ذهنی استفاده می کنند؟ چرا جملات تاکیدی و افسون گری در جنبش سلامت و تندرستی بسیار محبوب هستند؟ چرا به نظر می رسد که موفق ترین.

منتشر شده در تاریخ : 12 اردیبهشت

۱۰ پیشرفت تکنولوژی در سال تجزیه و تحلیل نمای کلی و فنی ۲۰۲۲

وقتی اصطلاح پیشرفت فناوری را می شنویم ذهن ما مستقیماً به سراغ موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، علوم رایانه یا پیشرفت در مهندسی و حمل و نقل می رود. با این حال، لیست ۱۰ پیشرفت.

منتشر شده در تاریخ : 10 اردیبهشت

کانال آپارات راشد

پنل کاربری راشد

لیست دوره های آموزشی راشد

استخدامی در راشد

سامانه آموزش آنلاین راشد

سامانه دریافت کارت ورود به جلسه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
دانشجویان گرامی میتوانید با کلیک کردن روی دکمه زیر مستقیم وارد صفحه دریافت کارت ورود به جلسه مرکز فنی و حرفه ای کشور شوید.

سامانه استعلام گواهینامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
دانشجویان گرامی میتوانید با کلیک کردن روی دکمه زیر مستقیم وارد صفحه اعلام نتایج و استعلام گواهینامه مرکز فنی و حرفه ای کشور شوید.

خوراک موسسه آموزش های بین المللی راشد

نماد ساماندهی راشد

آمار سایت موسسه آموزش های بین المللی راشد

  • بازدیدهای امروز: 1,078
  • بازدیدکنندگان امروز: 583
  • بازدید دیروز: 1,291
  • بازدید کننده دیروز: 629

تماس با موسسه آموزش های بین المللی راشد

درباره موسسه آموزش های بین المللی راشد

موسسه آموزش های بین المللی راشد با بیش از 22 سال سابقه روشن آموزشی و دارا بودن مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور، بنیاد جهانیICDL، سازمان آموزش و پرورش کشور، وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی در حال آموزش فراگیران در کلیه رشته های کامپیوتر، حسابداری، زبان های خارجه، بورس اوراق بهادار، دیپلم به تمامی رده های سنی و با اعطای گواهینامه معتبر است.
همچنین لازمه ذکر است موسسه بین المللی راشد با بهره گیری از دانش تیم فنی و مهندسی کارآمد همه روزه قادر به برگزاری کلاس های مختلف به صورت حضوری و آنلاین از طریق سامانه جامع آموزش الکترونیک برای بهره برداری تک تک علم آموزان از امکانات موسسه در سراسر ایران است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا